سفارش تبلیغ
صبا

سیب سرخ

گاهی در خلوت خود
دل خواهم
دلی یکرنگ با دل خود
دلی از جنس زمین
دلی از نور خدا
ن به کس دل بسه
ن به هر بی صفتی پیوسته
گاه نیز چیزی نمیخواهم ازین شهر غرییب
تنها در خود خود مینگرم
تنهایی
مثل سهراب جوان
قایق انداخت به اب
راهی دریا شد
تا رسید شهری که  پنجره اش رو به تجلی باز است
ولی افسوس که در من رمق قایق سهراب نیس
در وجودم  ترس است
مثله یک فرمانده
مثله یک شعله ی نور
مثله یک پروانه
که همه جانو وجودم به او پیوسته
و به او دل بسته
و اگر کار به جایی برسد
که چشمش به چشمان کسی دل بندد
خونی از جنس عطش روی زمین میریزد...


شعر از خودمه از ضعیفه ببخشید.

نوشته شده در سه شنبه 92/11/22ساعت 12:18 صبح توسط حسین دلشاد نظرات ( ) |


Design By : Pichak